STAJ BİLGİLERİ

2023 Ağustos itibariyle tüm staj işlemleri portal.itu.edu.tr üzerinden Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olup, sorularınızı “This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.” e-posta adresine veya “yardim.itu.edu.tr” adresinde yardım bileti oluşturularak Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve ilgili program staj koordinatörlerine iletebilirsiniz.

› Staj yapacak öğrencilerimizin ilk olarak staj yeri bulmaları gerekmektedir. Staj yeri bulma öğrenci sorumluluğundadır. Stajla ilgili duyurular “kktc.itu.edu.tr” ve “oim.kktc.itu.edu.tr” sayfalarının duyuru bölümlerinden takip edilebilir.

› Staj tarihleri ile ilgili değişiklikler Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.

 

PROGRAM STAJ KOMİSYON KOORDİNATÖRLERİ

Bilgisayar Mühendisliği | Arş. Gör. Tacettin AYAR | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elektrik Elektronik Mühendisliği | Dr. Öğr. Üyesi Semih DOĞU | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Endüstri Mühendisliği | Öğr. Gör. Rofaida BENOTSMANE | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ekonomi ve Finans | Öğr. Gör. Rofaida BENOTSMANE | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mimarlık | Öğr. Gör. Sinem KIRKAN | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İç Mimarlık | Öğr. Gör. Sinem KIRKAN | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Arş. Gör. İbrahim Tuğrul ARDIÇ | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deniz Ulaştırma İşletme Müh. | Dr. Öğr. Üyesi Selim AKSOY | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gemi Makineleri İşletme Müh. | Dr. Öğr. Üyesi Selim AKSOY | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. | Arş. Gör. Murat DURMAZ | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN İZLEMESİ GEREKEN SÜREÇ ve GEREKLİ BELGELER

Tüm öğrencilerin İTÜ-KKTC Staj Genel Esasları belgesini dikkatlice okumaları önemle tavsiye olunur. Esaslar İTÜ-KKTC Öğrenci İşleri web sayfasında yer alan staj başlığı kısmından ya da buraya tıklayarak erişilebilir.

1. Staj yapacak öğrencilerimizin ilk olarak staj yeri bulmaları gerekmektedir. Staj günleri kurallar dahilinde öğrenci tarafından belirlenir. Staj yeri bulma öğrenci sorumluluğundadır. Şirketlerin fakülte ve bölümlere gönderdiği staj ilan ve kontenjanları duyuru panolarından takip edilebilir.

2. Staj yapılacak kurumun uygunluğu konusunda bilgi, ilgili programın program staj komisyonundan öğrenilebilir.

3. Staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce https://portal.itu.edu.tr/ web adresinden İTÜ portal sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak Portal üzerinde; Öğrenci→Staj İşlemleri→Staj kayıt sekmesine tıklayarak sistem üzerinden başvuru yapılır. Staj başvurusundan sonra sistemin ürettiği belgeler doğrultusunda işlemlere devam edilir.

4. Staj Kayıt Formu doldurulur. Staj kaydınızı oluşturduktan sonra sistemden staj sözleşmesi ve EK-1 formu indirilip doldurulur.

5. Tüm bilgiler doldurulup Staj esaslarını okudum kabul ediyorum sekmesi tıklandıktan sonra staj kaydı açılmış olur. Öğrenci→Staj İşlemleri→Staj Bilgileri kısmından kaydettiğiniz staja erişilebilir.

6. Tüm belgelerin ne zaman yükleneceği ve diğer gerekli bilgilerin edinilmesi için İTÜ-KKTC Öğrenci Staj Sözleşmesi dikkatlice okunmalıdır.

a) İlk kez staj yapacak öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği sınavına online olarak girip başarılı olduktan sonra staj kayıt sekmesine erişebilir (Daha önce sınavda başarılı olanların tekrar sınava girmesine gerek yoktur).

b) Staj çalışma takvimi oluşturulur. Staj Takvimi Oluştururken: Gerekli Yönetmeliğe göre (YÖK Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ve İTÜ ve İTÜ-KKTC Staj Genel Esasları gereğince) haftada en az 3 en fazla 6 tam gün ve ilgili staj günlerinde online veya yüzyüze farketmeksizin ders kaydı, sınav, vb. staj harici durum olmaması şartıyla staj yapılabilmektedir. Resmi tatil, Pazar günleri ve final sınavınızın bulunduğu günler staj günü olarak kabul edilmemektedir. Ders takvimi içinde staj yapacak öğrencilerin staj günleri kesinlikle ders almamış olmaları (Bitirme Projesi dersleri bu kural dışında tutulabilmekte) ve hafta içi en az üç tam gün olarak stajlarını planlamaları gerekmektedir.

c) Stajın süresinde ve tarihinde yapılacak değişiklikler, SGK ile ilgili işlemler nedeniyle sadece öğrenci işleri staj sorumlusu tarafından yürütülür. Herhangi bir değişiklik durumu söz konusu olduğunda derhal öğrenci işleri staj birimine bilgi verilmelidir.

7. Kaydettiğiniz staj için Staja başlama belgesi (Ek-1) ve staj sözleşmesi öğrenci imzalı ve firma yetkilisi tarafından işyeri kaşeli ve imzalı olarak program komisyon üyesi onayına sunulduktan sonra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-posta ile pdf ya da Word dokumanı olarak teslim edilmelidir. (Sözleşme ve Ek-1 belgesi öğrenci imzalı ve program koordinatörü onayı ile gönderilmelidir.)

8. Öğrenci→Firma→Program Staj komisyonu→İTÜ-KKTC Rektörlüğü sırasını takip edip imzaları tamamlanan belgeler tarafınıza e-posta ile geri gönderilir.

9. Öğrenci tüm mercilerce onaylanmış belgelerini staja başlama tarihine en geç 7 gün kala https://portal.itu.edu.tr web adresi aracılığıyla sisteme yükler.

10. Öğrenci işleri tarafından onaylanan SGK işe giriş bildirgesi staja başlamadan 3 gün kala İTÜ portalınızda ilgili stajınıza kaydedilecektir. E-devlet üzerinden de belgelerinizi görebilirsiniz.

11. Staja başlamadan önce staj program koordinatör onayı ve İTÜ-KKTC Rektörlük onayını almayan öğrencilerin stajları tamamlansa dahi geçerli sayılmaz.

12. Staja başladıktan sonraki beş gün içerisinde, çalıştığınız kurum tarafından doldurulacak “STAJ BAŞLANGIÇ BELGESİ” (EK-2 Belgesi), öğrenci tarafından portal.itu.edu.tr’ye yüklenir.

13. Portalden indirdiğiniz Staj bitiş belgesi (Ek-3) staj bitiminden sonra en geç 5 iş günü içerisinde firma imzalı olarak Portal’a yüklenmelidir.

14. Staj yaz dönemlerinde ve eğitim-öğretim dönemleri arasında yapılır. Staj raporu ve tüm ekleri (staj sözleşmesi, ek-1, ek-2, ek 3, staj defteri) tek bir PDF dosya olarak birleştirip, yaz döneminde takip eden akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde, ara dönemde staj bitimini takip eden 15 gün içerisinde hazırlanarak, program staj koordinatörüne iletilir.

15. Stajının en az bir günü ders ya da final haftası içermesi durumunda öğrenci staj yaptığı günler dersi ya da finali olmadığını kanıtlamalıdır. Bunun için staj raporu pdf içerisine ilgili dönem aldığı dersler, ders programı, final programı ekran görüntülerini eklemelidir. Dönemin ilk haftası ders seçmeden önce stajını tamamlayan öğrenciler de ders seçim tarihini gösterir ekran görüntüsü eklemelidir.

16. Staj raporu, elektronik olarak teslim edildiği için, her sayfada işletme yetkilisi onayı gerekmemektedir. Ancak, staj raporunun içerik bilgisinin yer aldığı “Staj Raporu Onay Formu”, gerekli yerleri işletme yetkililerine onaylatılmalı ve Program Staj Koordinatörüne teslim edilmelidir (“Staj Raporu Onay Formu”ndaki içerik, raporun “İçindekiler” sayfasıyla aynı olmalıdır.).  Aksi takdirde, staj geçersiz sayılır.

17. Stajlar, yılda iki kere değerlendirilir. Mesleki mevzuat ve zorunluluklar nedeniyle, Denizcilik programları bu koşula dahil değildir. Yaz stajlarının rapor teslimi için, Ekim ayında, portal.itu.edu.tr adresinden staja kaydolmuş öğrenciler, Ninova’ya ((Program kodu)500)’na kaydolur.

18. Staj raporları, Ninova sistemi üzerinden, elektronik belge olarak toplanmaktadır. Öğrencilerin, duyurulara ulaşabilmek ve raporlarını yükleyebilmek için, Ninova üzerinden, (Program Kodu 500) Staj dersine kayıt yaptırması gerekmektedir.

19. Staj raporu, program ek esaslarına uygun şekilde hazırlanmalı ve Ninova sistemindeki “Program Kodu 500 Staj” dersine, elektronik olarak yüklenmelidir. Raporda, bulunan yönergelere uyulmalı ve ilgili tüm yerler doldurulmalıdır.

20. Staj raporlarının mutlaka bu tarihte Ninova üzerinden de gönderilmesi gerekir. Bu dönemi kaçıran ve raporunu teslim etmeyenlerin stajı kabul edilmez. 9. yarıyıl ve sonrasında olanların dönem içlerinde yaptıkları stajlar ise, aynı şekilde, mayıs ayında değerlendirilir.

21. Komisyon tarafından staj raporunuz kabul edilirse İTÜ SİS’e işlenir.

22. Yurt dışında staj yapacak öğrenciler staja başlamadan 15 gün önce dilekçe yazarak program staj komisyonundan onay aldıktan sonra dilekçelerini öğrenci işlerine teslim etmelidirler.

NOT: Tüm derslerini tamamlamış ancak mezun olması için stajının değerlendirilmesi gereken öğrenciler staj raporlarını portale yüklediklerinde -raporlarının kısa zamanda değerlendirilmesi için- durumu staj komisyonuna bildirmeleri gerekmektedir.

Başvurduğu staja herhangi bir sebepten dolayı gitmeyecek olan ya da başladığı stajı herhangi bir sebepten dolayı bırakacak olan öğrencilerin en kısa zamanda öğrenci işleri ile irtibata geçerek bilgi vermeleri gerekmektedir.

 Surec Gerekli Bilgiler

logo

yer    Gazimağusa / KKTC

tlf    +90 392 630 50 00

ltr    kktcogrenciisleri@itu.edu.tr

İTÜ Kuzey Kıbrıs

Hakkında

Araştırma

Yerleşkeler

Bu sayfayı paylaş

Facebook

Twitter

Google +