ANNOUNCEMENTS

22.02.2020 tarihinde yapılan İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu’nun ve 16119183-050.01.04-889 sayılı kararı ve akabinde, 23.07.2020 tarihinde yapılan İstanbul Teknik Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunun 742 sayılı aldığı karar ile İTÜ-KKTC Eğitim ve Araştırma Yerleşkelerinde kayıtlı olan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin 2020-21 akademik yılının güz dönemindeki eğitimlerinin “online” yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kararın motivasyonu şu şekilde gelişmiştir. Öğrencilerimizin KKTC’de eğitim görmeleri için gerekli olan Laboratuvar, Atölye, Uygulamalı Eğitim Tesisleri gibi temel altyapı realizasyonları, pandemi sürecinde finans akışının gecikmesinden dolayı olumsuz şekilde etkilenmiştir. Üniversitemizin Mart 2020 den itibaren büyük bir başarı ile sürdürmekte olduğu “online eğitim sistemi” gelecek güz yarıyılında da devam ettirilecektir.

Değerli öğrenci ve velilerimizin önümüzdeki dönemlerde yaşanacak belirsizlikler dâhilinde alınan bu kararımızı olumlu karşılayarak fayda görmelerini umuyoruz.

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 10.06.2020 tarihli ve 31802 sayılı yazısı ile 25.10.2020 tarihli 5032954-020-E.34721 sayılı Gemiadamları Deniz Eğitimleri konulu yazısına istinaden, YÖK ve MEB bağlısı eğitim kurumlarında sınırlı vardiya zabiti, vardiya zabiti veya uzakyol vardiya zabiti eğitimi gören öğrencilerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar denizcilik işletmelerinde yaptıkları meslek eğitimleri ve üniversitelerin ilgili mevzuatlarına göre denizcilik işletmelerinde yaptıkları stajları ve kendi istekleri ile denizcilik işletmelerinde yapacakları stajların 2 (iki) aylık bölümünün deniz eğitiminden sayılması uygun görülmüş olup, "gemi işleten firmalara ek olarak Liman Başkanlıkları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,liman seferi yapan yolcu gemisi ile feribot işletmeleri, klas kuruluşları, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, araştırma gemileri, liman işletmeleri ve tersaneler de dahil olmak üzere denizcilik işletmelerinde" yapılabilmesi uygun görülmüştür.

Bilginize sunulur.

 

Küresel ölçekte yaşanan Yeni Tip Korona Virüs Hastalığı (COVID-19) salgını ve içinde bulunduğumuz olağan üstü şartlar göz önünde bulundurularak, Yükseköğretim Kurulu 26 Mart 2020 tarihli basın açıklamasıyla üniversitelerde 2019 - 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi öğretim sürecinin yalnızca uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürülmesine karar verildiğini duyurmuştur. Bildiğiniz üzere İTÜ’de uzaktan eğitim 6 Nisan 2020’de başlayacak olup, İTÜ-KKTC öğrencileri de bu sürece dahil olacaktır. Öğrencilerimizin eğitim sürecini online.itu.edu.tr web sayfasından takip etmeleri önemle rica olunur.

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 10.06.2020 tarihli ve 31802 sayılı yazısı ile 25.10.2020 tarihli 5032954-020-E.34721 sayılı Gemiadamları Deniz Eğitimleri konulu yazısına istinaden, denizcilik işletmelerinde yapılan 2 aylık stajların deniz eğitiminden sayılması durumu Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencileri için geçerlidir. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencilerimiz için 6 ay deniz eğitimi ve 6 ay atölye stajı eğitimi sabittir.

Bilginize sunulur.

 

31.03.2020 tarihinde YÖK’ten alınan karara göre, COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, kayıt dondurmalarına imkan sağlamıştır. 2019-2020 Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak koşulu ile, 2019-2020 Bahar Dönemi kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrenclerin dondurma işlemleri eğitim süresinden sayılmayacaktır. 2019-2020 Bahar Dönemi Kayıt Dondurma talebinde bulunacak öğrencilerin Genel Dilekçe Formunu doldurup, en geç 17.04.2020 mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen e-posta adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin eğitim sürecini

Genel Dilekçe Formu (link : http://oim.kktc.itu.edu.tr/index.php/tr/form-dilekce)

Dilek Talaykurt (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Fatih Yiğit (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Mustafa Ünver (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

YÖK Yürütme Kurulunun 13.03.2020 tarihli toplantısında Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir.

Bu bağlamda;

- Mevcut staja devam eden öğrencilerimizin 16.03.2020 tarihi itibariyle işe giriş işlemi iptal edilmiş sigorta çıkışı yapılmıştır.

- 16.03.2020 tarihine kadar yapılmış stajlar yapılan gün sayısı zorunlu staja sayılacak, eksik gün sayısı için daha sonra kalan gün sayısı kadar staj yapılacaktır. İTÜ-KKTC Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı öğrencilerinin yapmış oldukları “UZUN DÖNEM” stajları bu kapsamın dışındadır.

 

logo

yer    Famagusta / TRNC

tlf    +90 392 630 50 00

ltr    kktcogrenciisleri@itu.edu.tr

ITU North Cyprus

About

Research

Campuses

Share this page

Facebook

Twitter

Google +