2016 ÖSYS Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Dikkatine

Aktif .

Kesin Kayıt Tarihleri:

15-16-17 Ağustos 2016, Saat: 09:00 – 16:00

Kayıt Yeri:

-          İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak/İSTANBUL

-          İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Gazimağusa Yerleşkesi

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Lise Diplomasının aslı.

2) 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).

3) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont.

4) 1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için  Askerlik Durumu Beyan Formu.

5) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin “Gemi Adamı Olur Raporu”.

6) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık raporu (KKTC Sağlık Bakanlığı veya TC Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerinden veya tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan HIV, Tüberküloz (TBC), Hepatit B (HBV) ve Hepatit C (HCV) taşımadıklarına dair tetkik sonuçlarını içermelidir.).

7) Doktor onaylı kan grubu kartı

Not: İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri öğrencileri için herhangi bir ön kayıt veya mülakat yapılmayacaktır.

Veliler kayıt yaptırabilir mi?

Gerekçeli durumlarda (yurt dışından AFS, TÜBİTAK vb. burs kazanmış ve halen yurtdışında bulunan) öğrencilerimizin kayıtları velileri tarafından yapılabilecektir. 18 yaşın altındaki öğrencilerden Noter vekaleti istenmeyecektir. Bir dilekçe ve gerekçeli durumu gösteren belgenin kayıt esnasında sunulması gerekir.

Katkı Payı (Öğrenim Ücreti) Yatırım Tarihleri

Öğrenim Ücretleri

Ödeme Yapılacak Banka Hesap Numarası