Ders İçerikleri

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

MAT 103 Matematik I

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 4 (3 - 2 - 0)   AKTS : 6

Dersin İçeriği:Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlar, Integral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, İntegralin Uygulamaları, Kutupsal Koordinatlar, Transandant Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Belirsizlik Şekilleri, L'Hopital Kuralı

RES 103 Teknik Resim

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 3 (2 - 2 - 0)   AKTS : 4

Dersin İçeriği: Mühendislikte Teknik Resim, Teknik Resim Araç ve Gereçleri, Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı, Ölçülendirme Esasları, İzdüşüm Prensipleri, Görünüşler, Görünüşlerin Çizilmesi, Yardımcı Görünüşler, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Yüzey İşleme Sembolleri, Bağlama Elemanlarının Çizimi

DFH 191 Denizde Güvenlik I

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 0 (4 - 4 - 0)   AKTS : 4

Dersin İçeriği: Denizde canlı kalma, Can kurtarma araçlarını kullanabilme, Temel ilk yardım, Temel yangın, Personel güvenliği ve sosyal sorumluluğu.

MAT 104 Matematik II

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 4 (3 - 2 - 0)   AKTS : 7

Dersin İçeriği: Genelleştirilmiş integraller, Sonsuz diziler ve Seriler, Uzayda vektörler, Vektör-Değerli Fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler, Çok Katlı İntegraller.

FIZ 102 Fizik II (Elektrik Fiziği)

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 3 (3 - 0 - 0)   AKTS : 4

Dersin İçeriği: Coulomb yasası ve elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyel. Sığa.Elektrostatik enerji ve yalıtkanların özellikleri.Akım ve direnç. DA devreleri. Manyetik alan. Manyetik alan kaynakları. Faraday yasası .İndüktans. Madde içinde manyetik alanlar. Elektromanyetik salınımlar ve AA devreleri. Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.

FIZ 102EL Physics II Lab

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.): 1 (0 - 0 - 2)    ECTS : 1

Course Content: Fundamental measurements and Ohm's law. Oscilloscope and signal generator. Electric field and lines. Kirchoff's law and Wheatstone bridge. Transient currents. Charging and discharging of capacitors. RC circuits. Determination of electron e/m ratio. Transformers

STA 102E Statics

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.): 2 (2 - 0 - 0)    ECTS : 5

Course Content: Principles of statics, force vector, equilibrium of particle, moment of a couple, equilibrium of rigid body, planar forces, center of gravity, Theorem of Pappus-Guldinus, distributed loads and hydrostatics forces, supports and support reactions, Gerber beam, frames, simple machines, trusses, cables, friction, virtual work

RES 102E Com.Aided Technical Drawing

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.): 2.5 (1 - 3 - 0)    ECTS : 4

Course Content: Introduction to computer aided technical drawing, commands for drawing simple objects, single-view drawing, drawing simple objects, modifying objects, dimensioning, multiview drawing, auxiliary views, isometric drawing, 3-dimensional drawing

GMI 102E Intr. to Marine Engines

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0)    ECTS : 2

Course Content: Internal combustion engines Diesel and gasoline engines and cycles. Low, medium and high speed engines. Boilers. Classification of boilers. Steam turbines and their constructions. Heat exchangers. Evaporator and evaporation. Gas turbines, their constructions and cycles.

DFH 142E Maritime English

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.): 1.5 (1 - 1 - 0)    ECTS : 2

Course Content: Ship types. Shipping organization. Ship particulars. Ship dimensions and tonnages. Ship constructive elements and components. Deck and engine auxiliary machineries

BED 102E Phsical Education

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.) : 0 (0 - 2 - 0)    ECTS : 1

Course Content: Carrying on physical condition programmes that will improve physical efficiency. Introduction to swimming style practices: teaching free, back and frog style swimming. Teaching techniques of jumping, diving and rescuing survivors from the sea.

MAT 261E Linear Algebra

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.) : 3 (3 - 0 - 0)    ECTS : 5.5

Course Content: Matrices and System of Equations, Systems of Linear Equations, Row Echelon Form, Matrix Algebra, Elementary Matrices, Determinants, The Determinant of a Matrix, Properties of Determinants, Cramer’s Rule, Vector Spaces, Definition of Vector Space, Subspaces, Linear Independence, Basis and Dimension, Change of Basis, Row Space end Column Space, Linear transformations, Matrix Representations of Linear Transformations, Ortogonallik, The Scalar Product, Orthogonal Subspaces, Inner Product Spaces, Orthonormal Sets, The Gram-Schmidt Orthogonalization Process, Eigenvalues and Eigenvectors, Diagonalization

DNK 201E Dynamics

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.): 3 (3 - 0 - 0)    ECTS : 5

Course Content: Definitions and principal axioms. Kinematics of particles. Linear, plane and general motions. Relative motion. Kinetics of particles. Newton s laws. Impuls and momentum principle. Work and Energy. Motion with resistance. Central-force Motion systems of particles. Collision. Variablesmass. Kinematics of Rigid Bodies. Kinetics of Rigid Bodies. Work and Energy. Impulse and momentum. Fixed-Axis rotation of rigit body. Plane motion of rigid body. Vibration of rigid body . Relative motion.

GMI 201E Marine Electrotecnics

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.) : 3 (3 - 0 - 0)    ECTS : 4

Course Content : D.C. machines construction, properties and operation principles, equivalent circuit diagrams, basic equations, types of excitation, armature reaction, commutation. Generator and motor characteristics, speed control and starting characteristics. Loading and phase diagrams. A.C. machines, properties and operation principles. Parallel operation of A.C./D.C. generators. Converters. Testing and maintenance methods (A.C. and D.C. generators and motors, circuit breakers and starters.)

GMI 211E Thermodynamics I

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0)    ECTS : 3

Course Content: Thermodynamic concepts and terminology. Thermodynamic properties of pure substances. Energy; work and heat. The First Law; energy balance analysis (closed system, steady state open system, unsteady state flow application). Reversible and irreversible processes. Entropy and the Second Law

GMI 221E Naval Architecture & Stability

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.) : 3 (3 - 0 - 0)    ECTS : 3

Course Content: General description of ships, ship s history, classification of ship types. Geometrical properties of ships. Tonnage and freeboard. Ship s elements. Integration processes used in Navigational Architecture. Hydrostatical curves, transversal-longitudinal stability and trim, grounding and docking stability of ships. Resistance and propulsion.

GMI 231E Num. Analysis of Eng. Sys.

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0)    ECTS : 2

Course Content: Complex numbers, methods of calculation of equations and equation systems. Least square fit methods, linearization, polynoms. Direct calculation methods of algebraic equations, error calculation. Interpolations. Periodical functions. Runge-Kutte method. Boundary value problems, partial differential equations, approximation.

GMI 241E Material Sciences

Credit (Theoretical-Tutorial-Lab.) : 2 (1 - 2 - 0)    ECTS : 3

Course Content: Introduction to material science. Structures and phase diagrams of metals and its alloys. Mechanical properties of metals. The methods of production of cast iron, steel and nonferrous metals. Designation and classification of steel, cast iron and nonferrous material. The principles of metal casting. The plastic working of metals and its principles. Welding techniques and principles. The heat treatment of metals. Nonmetallic materials. Material testing. Gas cutting. International standards of materials.

TUR 101 Türkçe I

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0)   AKTS :

Dersin İçeriği:Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Ses Bilgisi, Günümüz Türkçesi, Yazma Eylemi ve Kompozisyon Bilgileri, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili.

DFH 291 Denizde Güvenlik II

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 0 (1 - 2 - 0)   AKTS :

MAT 201 Diferansiyel Denklemler

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 4 (4 - 0 - 0)   AKTS : 6

Dersin İçeriği: Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Lineer Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Birinci Mertebeden Lineer Denklem Sistemleri

GMI 232 Gemi Dizel Motorları I

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2.5 (2 - 0 - 1)   AKTS :

GMI 222 Gemi Elektroniği

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2.5 (2 - 1 - 0)   AKTS : 3

Dersin İçeriği: Yarı iletkenler teorisi, diyotlar, diyot devreleri. Transistorlar, transistorlu devrelerin çözümlenmesi, transistorlu yükselteçler. Alan etkili transistorlar. Geri beslemeli yükselteçler ve osilatörler. Güç yükselticileri. Modülasyon. Elektron tüpü, katot ışını tüpü ve diğer tüpler. Antenlerin özellikleri. Fiber optik haberleşme sistemleri, radar sinyal işlenmesi. Lazer elektroniklerinin haberleşme uygulamaları

GMI 242 Malzeme Mukavemeti

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2.5 (2 - 1 - 0)   AKTS : 4

Dersin İçeriği: Mukavemet kanunu, safi çekme, basma, makaslama,, kayma zorlamaları ve birleşik mukavemet halleri, kırılma hipotezleri, eğilme burulma, tek eksenli iki eksenli üç eksenli gerilme ve şekil değiştirme, elastik eğri burulma analoji ve yorulma yöntemi.

GMI 252 Gemi Yardımcı Makineleri I

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2.5 (2 - 1 - 0)   AKTS : 4

Dersin İçeriği: Yardımcı kazan temel bilgileri. Yardımcı kazan yapısı. Yardımcı kazan ve buhar dağıtımı. Yardımcı kazan işletimi. Isı değiştiriciler. Buharlaştırıcılar ve damıtma ilkeleri. Güverte makinaları. Pervane tipleri. Pompa tipleri ve pompa hesapları.

TUR 102 Türkçe II

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0)   AKTS :

Dersin İçeriği: Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Rapor-Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim

GMI 301 Deniz Hukuku

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0)   AKTS : 3

Dersin İçeriği: Temel Hukuk. Hukukun tanımı ve türleri. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Deniz Hukuku. Deniz Hukukunun tanımı ve sınıflandırılması. Deniz iş ve sosyal güvenlik hukuku. Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları. Geminin tanımı ile denize, yola ve yüke elverişliliği. Deniz kazaları ve çatışma. Kurtarma yardım. Müşterek avarya. Türk iş kanunu ve onun analizi. Deniz iş kanununun kapsamı. Hizmet akdinin düzenlenmesi. Akit süresinin uzaması ve sona ermesi. Aşağıdaki uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelerin kuralları: SOLAS, STCW, MARPOL, STP Sözleşmesi, CLC-1969, TONNAGE-1969, SPACE STP 1973, ITU Telsiz Kuralları

DFH 292 Denizde Güvenlik III

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 0 (1 - 1 - 0)   AKTS :

GMI 311 Gemi Makineleri Operasyonu I

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2.5 (2 - 1 - 0)   AKTS : 4

Dersin İçeriği: Ana ve yardımcı kazanlar, operasyon ve bakımları. Kazan performansı. Kazan donanımlarının işletimi ve bakımı. Kazanlarda kışır ve korozyondan korunma yöntemleri. Su testleri ve su ıslahı. Buharlaştırıcıların ve trapların operasyon ve bakımları. Kazan sörveyleri. Hava kompresörleri ile pompaların operasyon ve bakımı. Yağlama yağı, yakıt ve sintine separatörlerinin operasyon ve bakımı. Deniz kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemler

GMI 321 Makine Elemanları

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0)   AKTS : 3

Dersin İçeriği: Makinaların ve makina elemanlarının konstrüksiyonu, hesabı ve imalatı için genel bilgiler; sürekli mukavemet kavramı ve sürekli mukavemete göre boyutlandırma, makina elemanlarında yorgunluk. Emniyet kavramları. Malzeme bağlantıları, kuvvet bağlı bağlantılar. Kaynaklı, lehimli, yapıştırıcılı ve perçinli bağlantılar. Şaft göbek bağlantıları. Vida mekanizmaları ve cıvata bağlantıları. Mekanik yaylar. Şaftlar, akslar, kaplin ve klaçlar. Sürtünme, aşınma, yağlar, yağlama teorisi, kaymalı ve rulmanlı yataklar Uygulama; konularla ilgili çeşitli problemlerin çözümü ve basit konstrüktif ödevlerin yapılması.

ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0)   AKTS :

Dersin İçeriği: İnkılap kavramı Türk İnkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sebepleri Osmanlı İmparatorluğunu kurtarma çabaları Fikir Akımları Birinci Dünya Savaşı Mustafa Kemalin Anadoluya geçişi ve Kongreler Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı Kurtuluş Savaşı Dış politika Mudanya Ateşkesi Lozan Konferansı

GMI 401 Sevk ve Şaft Sistemleri

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.): 3 (3 - 0 - 0)   AKTS : 4

Dersin İçeriği: Geminin sevk gücünün ve veriminin hesaplanması. Şaftlar, şaftların laynı, pervane şaftları. Stern tüp çeşitleri ve bakım tutumları, şaft donanımının tanıtımı. Dümen donanımı, bakım-tutum ilkeleri. Sevk sistemleri (CPP, FPP, CRP, WJ) çalışma prensipleri, kavitasyon, kayıplar. Verimi etkileyen faktörler.

GMI 411 Gemi Makineleri Operasyonu II

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 3 (2 - 2 - 0)   AKTS : 5

Dersin İçeriği: Makina dairesinde vardiyada yapılan işlemler. Manevra ve seyir işlemleri ile güvenli vardiya tutma esasları. Güvenli bakım ve onarım uygulamalarının düzenlenmesi. Makina arızaları, sebepleri ve giderilme yöntemleri. Arıza tespitinde kullanılan ölçü aletleri ve kullanımları. Yağ, yakıt, soğutma suyu, balast, sintine işlemleri. Güvenli yağ, yakıt alım yöntemleri. Şaft ve şaft donanımları, dümen ve yeke donanımları, güverte makinalarının işletimi ve bakımı. Evaporatör işletimi ve bakımı. Güvenlik ve acil durum işlemleri.

GMI 451 Gemi Yardımcı Makineleri II

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 3 (3 - 0 - 0)   AKTS : 5

Dersin İçeriği: Gemi devreleri, fittingler ve kontrol cihazları. Pompaların tipleri ve çalışma ilkeleri. Pompalama sistemleri ve kontrol sistemleri. Balast, sintine, yangın pompaları ve sistemleri. Yakıt ve yağlama yağı separatörleri. Sintine separatörü ve atık su sistemleri. Hava kompresörleri. Evaporatör ve insineratörler. Dümen prensipleri. Dümenlerin hidrolik ve elektrik kontrolü. Emercensi dümen sistemi. Stern tüp ve şaft sistemleri. Buzluk kompresörleri.

GMI 431 Soğutma ve Hvac Sistemleri

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2.5 (2 - 1 - 0)   AKTS : 4

Dersin İçeriği: Münferit ve merkezi ısıtma esasları. Isıtma elemanlarının tanıtılması. Sıcak sulu ısıtma devreleri. Alçak basınçlı ve yüksek basınçlı buharla ısıtma. Havalandırma ve hava ile ısıtma. Isıtma sistemlerinin projelendirilmesi. Psikometrik diyagram. Isı kazançları hesabı. Yaz-kış iklimlendirme çevrimleri. Isıtma-havalandırma ve iklimlendirmenin gemiye uygulamaları. Soğutma odalarının hesapları.

GMI 412 Sist.Hidrolik&Pnömatik Kontrol

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.): 2 (2 - 0 - 0)   AKTS : 

GMI 422 Sörvey Yöntemleri

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0)   AKTS : 3

Dersin İçeriği: Klas kuruluşları. Periyodik sörveyler. Sörvey hazırlıkları. Tersane ve havuzlama işlemleri. Liman başkanlıklarınca yapılan sörveyler. Liman devleti kontrolü. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi. Yağ kayıt defteri.

GMI 432 Kalite ve Emniyet Yönet.Sist.

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 2 (2 - 0 - 0)   AKTS :

ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.): 2 (2 - 0 - 0)   AKTS :

Dersin İçeriği: Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları Atatürk dönemi Türk Dış Polikası İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiyenin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

GMI 492 Bitirme Ödevi

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.): 3 (0 - 6 - 0)   AKTS : 6